Onkoplastiskās operācijas

Jēdziens onkoplastiskā operācija ir radies salīdzinoši nesen – pirmo reizi tas izskanēja 1994.gadā. Kopš tā laika onkoplastiskās operācijas ir plaši izplatījušās attīstajās valstīs un kļuvušas par piena dziedzera vēža ārstēšanas obligātu sastāvdaļu.

Onkoplastiskās ķirurģijas pamatideja ir, izmantojot plastiskās ķirurģijas principus, veikt nepieciešamā onkoloģiskā apjoma operāciju ar estētiski pieņemamu rezultātu.

Ir vairākas iespējas sasniegt šo mērķi:

  • Pārvietot lokālos audus, lai atjaunotu krūts formu (t.s. lokālā krūts modelēšana).
  • Pārvietot attālu audu lēverus, lai likvidētu defektu pēc audzēja izņemšanas (sk. piena dziedzera rekonstrukcija, izmantojot paša pacienta audus - audu lēverus).
  • Abpusēja operācija: plastiskā kvadrantektomija (t.i., estētiski pieņemamas krūts formas atjaunošana, neatjaunojot lielumu) ar vienlaicīgu otras krūts lieluma un/vai formas korekciju, lai panāktu vizuālu simetriju.

Šis paņēmiens sniedz ļoti plašas piena dziedzera vēža ārstēšanas iespējas. Pacientes piekrišana otras krūts korekcijai dod ķirurgam praktiski neierobežotas iespējas veikt orgānsaglabājošu operāciju, jo ir iespējams pielāgot otras krūts lielumu un/vai formu onkoloģiskās operācijas rezultātam. Tādējādi bieži vien ir iespējams iegūt ne tikai ļoti labu vizuālu efektu, bet arī uzlabot krūts estētisko izskatu salīdzinājumā ar pirmsoperācijas periodu.

Tādējādi plastiskās ķirurģijas principu piemērošana dod iespēju veikt plašāku audzēja izņemšanu, nebaidoties par sliktu operācijas kosmētisko iznākumu, t.i., onkoplastiskā ķirurģija ļauj atrisināt konfliktu starp operācijas onkoloģisko radikalitāti un tās estētisko rezultātu.

Klīnikās, kur plaši veic onkoplastiskās operācijas, mastektomiju daudzums ir samazinājies no 70 līdz 40%.

Protams, tādu operāciju veikšanai nepieciešams ķirurga papildu darbs. Šādas operācijas ilgst 2–3 reizes ilgāk nekā mastektomijas, turklāt ir nepieciešama speciāla sagatavotība. Tomēr šādu operāciju kosmētiskais rezultāts attaisno visas pūles un daudzkārt pārspēj standarta operāciju rezultātus.